bezpieczeństwo przeciw pożarowe warszawa

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Jedną z ważniejszych kwestii w budowanej fabryce będzie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. W tym celu inwestor powołał specjalną komórkę organizacyjną, której zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Specjaliści z tej komórki przy współpracy straży pożarnej opracują system szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zapobiegania zagrożeniom oraz przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Ponadto ich zadaniem będzie opracowanie odpowiednich regulaminów i procedur na wypadek pożaru.
Kolejnym zadaniem pracowników tej komórki będzie wskazanie wszystkich czynników, które mogą być potencjalnym źródłem pożaru i wyeliminowanie zagrożenia.
Z uwagi na fakt, że w fabryce będą wykorzystywane materiały łatwopalne, bezpieczeństwo przeciw pożarowe będzie kontrolowane przez straż pożarną co sześć miesięcy.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.