Instalacje budynkowe kazimierz

Rozporządzenie dotyczące instalacji budynkowych telekomunikacyjnych

Funkcjonalność oraz sposób założenia spraw takich jak instalacje budynkowe telekomunikacyjne formułuje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Według tego dokumentu tego wariantu instalacja powinna świadczyć usługi telekomunikacyjne, takie jak usługa transmisji danych za sprawą szerokopasmowego dostępu do internetu. Oprócz tego musi rozprowadzać usługi programów telewizyjnych i radiofonicznych za sprawą rozmaitych dostawców zgodnie z regułą równego dostępu oraz neutralności technologicznej. Rozporządzenie dotyczy budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej, w tym również tych które są przeznaczone do potrzeb oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania a także do budynków zamieszkania zbiorowego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.