Wzór na współczynnik przenikania ciepła oświęcim

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła jest wskaźnikiem, jaki określa się dla przegród cieplnych. Znajduje wykorzystanie szczególnie w budownictwie. Dzięki niemu możliwe jest określenie wielkości ciepła, jakie przeszywa poprzez daną przegrodę cieplną. Współczynnik przenikania ciepła umożliwia porównywać przegrody budowlane pod kątem cech cieplnych. Wyższa izolacja związana jest z mniejszą wartością tego wskaźnika.
Wzór na współczynnik przenikania ciepła wygląda następująco: U = q/(S*T). W tym wzorze S oznacza powierzchnię przegrody, T wyznacza się przez różnicę temperatur po obydwu stronach przegrody, natomiast q jest strumieniem ciepła. Za to U to poszukiwany współczynnik przenikania ciepła.


Możliwość komentowania jest wyłączona.