Nieruchomości sieradz

Nieruchomości.

Nieruchomości to jeden z wariantów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. Obowiązująca w Polsce definicja nieruchomości wynika z Kodeksu cywilnego a także wielu innych, licznych nakazów prawnych. Nieruchomości podług art. 46 Kodeksu Cywilnego są to „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. 
Można w związku z tym wywnioskować, iż budynki czy też ich części są nieruchomościami tylko wówczas gdy na mocy przepisów szczególnych stały się obiektem odrębnej własności. W przeciwnym wypadku są one częściami składowymi nieruchomości. Polskie prawo wyróżnia trzy typy nieruchomości, do których możemy zaliczyć: gruntowe, budynkowe a także lokalowe.


Możliwość komentowania jest wyłączona.